Кошторис закладу освіти

Фінансування ТОВ «Одонтомед», як приватного закладу вищої освіти, здійснюється його засновниками та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Доходи ТОВ «Одонтомед» формуються за рахунок оплати фізичними та юридичними особами за надання освітніх послуг та надходжень від інших видів діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства України.

ТОВ «Одонтомед» не отримує публічні кошти і на нього не поширюються вимоги Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Отримані ТОВ «Одонтомед» кошти спрямовуються на провадження його діяльності в порядку та на умовах, визначених законодавством України та його Статутом, у т.ч. на розвиток його матеріально-технічної, лабораторної й інших баз, забезпечення ліцензованими програмними продуктами, проходження практики здобувачами вищої освіти тощо.