Протидія булінгу (цькуванню)

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого (стаття 1734 КУпАП).

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

– систематичність (повторюваність) діяння;

– наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

– дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

    1. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти:

1) Постійно:

– Професійний розвиток та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

2) На початку освітнього процесу:

– проведення лекцій на тему “Питання реагування, боротьби та протидії булінгу (цькування) в Навчальному закладі” для учасників освітнього процесу.

3) Протягом року:

– Інформаційно-просвітницька діяльність спрямована на формування негативного ставлення до булінгу та мобінгу

– Надання інформаційно-методичної допомоги кураторам груп з питань попередження випадків булінгу, формування здорового психологічного клімату та культури взаємовідносин в групах

4) У випадку існування факту булінгу:

– Консультації та надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, які стали жертвами насилля

5) У випадку доведеного булінгу/мобінгу:

– Робота з учасниками освітнього процесу, які звинувачені у булінгу/мобінгу

6) За завершенням навчання:

– Діагностика психологічного клімату в студентських групах

2. Порядок подання, розгляду (з дотриманням конфіденційності) та реагування на заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

І Подання заяви про випадки булінгу (цькування)

1.1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, зобов’язані повідомляти керівництво Навчального відділу.

1.2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу.

1.3. Заяви, що надійшли на електронну пошту Навчального відділу отримує навчальний відділ, який зобов’язаний терміново повідомити керівництво Навчального відділу та відповідальну особу.

1.4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа.

1.5. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

1.6. Форма примірного змісту Заяви додається нижче.

1.7. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

1.8. Розгляд Заяв здійснюється керівництвом Навчального відділу з дотриманням конфіденційності.

ІІ. Відповідальна особа

2.1. Відповідальною особою призначається працівник Навчального відділу з числа педагогічних працівників.

2.2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв про випадки булінгу (цькування) та повідомлення про такі факти керівництва Навчального відділу.

2.3. Відповідальна особа призначається наказом керівника Навчального відділу.

2.4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон повідомляється на початку навчального процесу.

ІІІ. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

3.1. За результатами розгляду Заяви керівник Навчального відділу видає наказ про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважену(-их) особу (осіб).

3.2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважена (-і) особа(-и) має(-ють) право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3.3. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник Навчального відділу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання.

3.4. Комісія створюється наказом керівника Навчального відділу.

3.5. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та міжнародними нормами щодо булінгу (цькування).

3.6. Якщо Комісія визнала, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник Навчального відділу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція).

3.7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із відповідною заявою.

3.8. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.9. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

ІV. Терміни подання та розгляду Заяв

5.1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівника Навчального відділу про випадки булінгу (цькування) у письмовій формі.

5.2. Наказ керівника Навчального відділу про проведення розслідування із визначенням уповноваженої(-их) особи (осіб) видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

5.3. Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженою(-ими) Особою (особами) здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання наказу про проведення розслідування.

5.4. За результатами розслідування (особа(-и) передає службовою запискою всі напрацьовані матеріали керівнику Навчального відділу) та протягом 1 робочого дня наказом керівника Навчального відділу створюється Комісія (з визначенням її голови та секретаря) та призначається її засідання на визначену дату, але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії. Одночасно з наказом про створення комісії всі матеріали щодо випадку булінгу (цькування) надаються голові комісії.

5.5. Керівник Навчального відділу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

V. Реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

6.1. На підставі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварку, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник Навчального відділу:

-повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України(ювенальна поліція) про випадки булінгу (цькування) в Навчальному центрі;

– приймає міри щодо заходів по недопущенню булінгу (цькування) в Навчальному центрі;

– на прохання потерпілого від булінгу (цькування) створює умови для надання психологічної допомоги.